Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2014

Littlebird
4763 65e9 390
Reposted fromMelangez Melangez
Littlebird
To era, w której mężczyzna nie powie, że przeprasza, że tęskni, że popełnił błąd. To era, w której mężczyzna wzdycha, wzrusza ramionami i mówi "trudno".
Littlebird
4215 cfcd 390
Reposted fromkaisza kaisza viaimchuckbasss imchuckbasss
Littlebird

July 08 2014

Littlebird
6460 ce33 390
Reposted fromBeLikeBlair BeLikeBlair viaimchuckbasss imchuckbasss
Littlebird
2770 c518 390
Littlebird

April 29 2014

Littlebird
Reposted fromweightless weightless viastopme stopme
Littlebird
3751 0f2b 390
Dante
Reposted frombackground background viaxmoshix xmoshix

April 26 2014

Littlebird
8647 d4ef 390
Reposted fromgive--me--love give--me--love
Littlebird
Reposted fromweightless weightless viaimchuckbasss imchuckbasss
LIPSTICKS | via Tumblr
Reposted fromweheartit weheartit viaimchuckbasss imchuckbasss

April 08 2014

Tumblr
img: embedded image
Reposted fromweheartit weheartit viaimchuckbasss imchuckbasss
Littlebird
Ale też zdałam sobie sprawę, że nigdy nie można z kimś mówić o wszystkim, o czym by się chciało mówić. Można tylko z niektórymi (...) rozmawiać więcej niż z innymi (...). Nie, rozmowy o wszystkim to są rozmowy, które się prowadzi tylko ze sobą, jedynym rozmówcą, któremu można powiedzieć wszystko, co się chce powiedzieć.
— Martha Grimes, Cold Flat Junction
Reposted fromecrivain ecrivain viaBeLikeBlair BeLikeBlair
Littlebird
LECZĘ MIŁOŚĆ PAPIEROSAMI
— Na balkonie wieczorami
Reposted byHydrazyna Hydrazyna

March 25 2014

March 24 2014

Littlebird
Reposted fromoll oll viaimchuckbasss imchuckbasss
Littlebird
0539 3bab 390
Littlebird
Żyj tak, aby Twoim znajomym zrobiło się nudno, kiedy umrzesz.
— Julian Tuwim
Reposted fromxalchemic xalchemic viaimchuckbasss imchuckbasss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl